Био- и медицинска информатика

Магистърска програма във Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Интердисциплинарност

Биомедицинската информатика е интердисциплинарна област. Тя свързва информатиката, медицината, биологията и здравеопазването, като позволява да се постигнат приложни и научни резултати, които са немислими, ако се използват единствено познанията във всяка една от тези научни области поотделно.

Знания

Обучаващите се имат възможност за усвояване на съвкупност от знания и умения, които отразяват някои от последните достижения на науката. Съчетанието им позволява на завършилите студенти да заемат подходящи работни места в производствени и академични организации както в България, така и в чужбина.

Образование

Програмата е подходяща за кандидати, завършили бакалавърски програми по Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Приложна математика, Компютърна техника и технологии, Статистика и сродни на тях, както и Компютърно инженерство, Биология, Медицина и Химия.